Как да връзваме вратовръзка и папионка


Връзването на вратовръзка може да извади от развновесие дори най-спокойния мъж, но може да бъде довод за майсторство в тази област..Необходимо е само да се знае,че:

  • Дългият възел е подходящ за вратовръзки от тежки материи.Трябва да го използват мъже с широко лице и тези които носят бакенбарди
  • Папионката похожда на всяко лице.Носи се вечер или при тържествени случаи
  • Късият възел е подходящ за тригъгълните лица и при мъжете,които се подстригват високо

Илустрациите показват начините на връзване на вратовръзка и папионка

 

Малък възел  

Прост възел

Персийски възел

Ориенталски възел

 

Половин английски възел

 

Английски възел

 

Двоен възел

Диагонален възел

Атлантически възел

Връзване на папионка

 

Връзване на шалче